Advies

Naast het coŲrdineren van projecten op velerlei gebied kan Sintell u adviseren omtrent alle
facetten voorafgaande, tijdens realisatie, na ingebruikname en ter beŽindiging van de levenscyclus
van uw onroerend goed, zoals:

-         haalbaarheidsonderzoeken en investeringsramingen
-         huisvestingsvisies en concepten
-         kantoorconcepten
-         facilitaire onderzoeken, operationele adviezen, facilitaire plannen,
          onderhoudsplannen
-         etc.

Facility Management

Een gebruikelijk vervolg op de realisatie van een project is het facility management van het project. Al tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase wordt rekening gehouden met de facilitaire aspecten van het project. Veelal wordt het facility management na ingebruikname uitgevoerd door de opdrachtgever. Door de brede ervaring van Sintell op het gebied van beheer en onderhoud kan Sintell u ondersteunen bij de facilitaire aanpak, het implementeren van systemen en het opzetten van onderhoudsplannen.