Initiatie en oriŽntatie
In deze fase bent u grotendeels leidend en kunnen wij u middels advisering en haalbaarheidsstudies adviseren m.b.t. de aanpak en algemene keuzes. Het opstellen van een plan van aanpak behoort bij onze werkwijze.
In de volgende fases zijn wij leidend en besluitvoorbereidend in het proces.

Definitie
Na een grondige oriŽntatie maken wij voorstellen over hoe de uitgangspunten en randvoorwaarden van het project in ruimtelijke, functionele, technische en financiŽle zin kunnen worden beschreven en onderbouwd. De projectdefinitie wordt uiteindelijk vastgelegd in een programma van eisen.

Voorbereiding
Met gebruikmaking van dit programma van eisen kunnen architecten en adviseurs worden geselecteerd. De geselecteerden maken, naast de opdrachtgever, onderdeel uit van een projectorganisatie. Onder onze leiding draagt het projectteam zorg voor de voorbereiding en begeleiding van het project en in deze fase voor het ontwerp en de vergunningsaanvragen.

Uitvoering
Ten behoeve van de uitvoering worden in deze fase door het projectteam tekeningen en stukken voorbereid, waarna tot aanbesteding kan worden overgegaan. Desgewenst kunnen uitvoerende partijen al in de ontwerpfase bij het project (het zogenaamde bouwteam) worden betrokken.
Tijdens de uitvoeringsfase zullen alle voorbereidende partijen nauw samenwerken met de uitvoerende partijen om binnen de gestelde randvoorwaarden en gemaakte afspraken het project te realiseren.

Gebruik
Gezamenlijk met alle bouw - en inrichtingspartijen zorgen wij tevens voor een probleemloze ingebruikname en nazorg. Wij adviseren u desgewenst m.b.t. het afsluiten van onderhoudscontracten en kunnen u adviseren t.a.v. de totaal aanpak beheer en onderhoud.

ďU overweegt of wilt een nieuw project?

Wij zijn gaarne bereid u middels een kennismakingsgesprek te informeren wat wij voor u middels advisering of projectmanagement kunnen betekenen.
Credo:ĒHet is nooit te vroeg om ons in te schakelenĒ.

ďU wilt een haalbaarheids-onderzoek of een nieuw bestemmingsplan?Ē

Wij hebben ervaring in het begeleiden en coŲrdineren van dit soort projecten. Met projectteams onder onze leiding en bestaande uit gemeentelijke deskundigen, aangevuld met eventuele marktpartijen en externe deskundigen kunnen op een efficiŽnte wijze haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd en bestemmingsplannen worden aangepast.