Na een jarenlange en gevarieerde ervaring met de voorbereiding, realisatie en beheer van grote en kleinere projecten op het gebied van verblijfsrecreatie en overheidshuisvesting besloot E. (Bert) Sint Nicolaas in 1998 tot de oprichting van Sintell bv. Sintell richt zich, namens opdrachtgevers, op de totaalbegeleiding en –advisering van onroerend goed projecten van initiatief tot en met beheer.

Het bedrijf is gevestigd in een oude boerderij aan de brink van het dorpje Vries tussen Assen en Groningen. De directie wordt gevoerd door Bert Sint Nicolaas, die tevens als eindverantwoordelijk projectmanager fungeert bij alle projecten en persoonlijk de advisering uitvoert ofwel coördineert.

Sintell onderscheidt zich door haar persoonlijke benadering, haar inbreng met (operationele) managementervaring en inlevingsvermogen, waardoor elk door haar gerealiseerd project  maatwerk is op basis van de door de opdrachtgever vereiste kwaliteit, flexibiliteit en andere projectrandvoorwaarden.

Door de grote en brede ervaring in combinatie met het gebruik van moderne managementtechnieken en –systemen en de juiste selectie van de benodigde specialisten is een hoge kwaliteit  op alle facetten van projectmanagement en advisering gewaarborgd.

Sintell adviseert opdrachtgevers m.b.t. de keuze van architecten en adviseurs. Bij de gerealiseerde projecten en de advisering heeft zij nauw samengewerkt met ondermeer gerenommeerde architectenbureau’s, adviesbureau’s op het gebied van installaties, bouwfysica, brandveiligheid, kunst en met juristen en notarissen.